Školenia / Prezentácie

Smelo vyberajte

26.02.2018 13:35

CAD školenia

BIM v praxi - IMPLEMENTÁCIA

BIM v praxi - IMPLEMENTÁCIA
Pod týmto pojmom si predstavujeme pomoc pri osvojení si nového softvéru/ resp celého riešenia do “bežného života” Vašej spoločnosti. Ide o koordinované odovzdávanie...

Školenie BIM v praxi

Školenie BIM v praxi
Čo môžete od nás získať: Viac ako 13 ročné skúsenosti  z reálnych a realizovaných projektov pomocou BIM. To znamená pre Vás istejší a priamejší prechod na BIM. Máme...

Školenie Inventor pokročilí

Školenie Inventor pokročilí
Praktické 1 dňové školenie Školenie je určené pre skúsených užívateľov Inventor-u. Školenie nadväzuje na predošlé školenia. Výsledkom je osvojenie si používania Inventor-u...

Školenie Inventor začiatočníci

Školenie Inventor začiatočníci
Praktické 1 dňové školenie Školenie je určené pre úplných začiatočníkov v oblasti projektovania/konštruovania s CAD softvérom, ktorí sa s Inventor-om ešte v praxi nestretli....

Školenie Revit pokročilí

Školenie Revit pokročilí
Praktické 1 dňové školenie Školenie je určené pre skúsených užívateľov Revit-u. Školenie nadväzuje na predošlé školenia. Výsledkom je osvojenie si používania Revit-u a...

Školenie Revit začiatočníci

Školenie Revit začiatočníci
Praktické 1 dňové školenie Školenie je určené pre úplných začiatočníkov v oblasti projektovania s CAD softvérom, ktorí sa s Revit-om ešte v praxi nestretli. Rovnako je určené pre...

Školenie AutoCAD EXPERT

Školenie AutoCAD EXPERT
PRAKTICKÉ 1 DŇOVÉ ŠKOLENIE Školenie je určené pre užívateľov, ktorí majú úspešne zvládnuté predošlé školenia AutoCAD Základy 1, 2; AutoCAD Pokročilý 1,2 u nás...

Školenie AutoCAD pokročilý 1 - S PROJEKTANTOM

Školenie AutoCAD pokročilý 1 - S PROJEKTANTOM
PRAKTICKÉ 1 DŇOVÉ ŠKOLENIE Kurz je určený pre projektantov, ktorí sa už stretli s AutoCADom a potrebujú si svoje znalosti prehĺbiť a doplniť o nové možnosti...