Školenia / Prezentácie

Smelo vyberajte

26.02.2018 13:35

CAD školenia

Školenie AutoCAD pokročilý 2

Školenie AutoCAD pokročilý 2
PRAKTICKÉ 1 DŇOVÉ ŠKOLENIE Školenie je určené pre skúsených užívateľov AutoCAD-u. Školenie nadväzuje na predošlé školenia. Výsledkom je osvojenie si používania...

Školenie AutoCAD pokročilý 1

Školenie AutoCAD pokročilý 1
PRAKTICKÉ 1 DŇOVÉ ŠKOLENIE Školenie je určené pre užívateľov, ktorí absolvovali prvé dve školenia AutoCAD základy 1,2, alebo užívatelia, ktorí majú zvládnuté...

Školenie AutoCAD základy 2 - S PROJEKTANTOM

Školenie AutoCAD základy 2 - S PROJEKTANTOM
PRAKTICKÉ 1 DŇOVÉ ŠKOLENIE Školenie je určené pre úplných začiatočníkov v oblasti projektovania s CAD softvérom, ktorí sa s AutoCAD-om ešte v praxi nestretli a ktorí...

Školenie AutoCAD základy 1 - S PROJEKTANTOM

Školenie AutoCAD základy 1 - S PROJEKTANTOM
PRAKTICKÉ 1 DŇOVÉ ŠKOLENIE Školenie je určené pre úplných začiatočníkov v oblasti projektovania s CAD softvérom, ktorí sa s AutoCAD-om ešte v praxi nestretli a ktorí...

Školenie AutoCAD základy 2

Školenie AutoCAD základy 2
  PRAKTICKÉ 1 DŇOVÉ ŠKOLENIE Škole nie naväzuje na prvé školenie AutoCAD Základy 1. Školenie je hlavne určene pre začiatočníkov, ktorí hlavne absolvovali...

Školenie AutoCAD základy 1

Školenie AutoCAD základy 1
PRAktické 1 dňové školenie Školenie je určené pre úplných začiatočníkov v oblasti projektovania s CAD softvérom, ktorí sa s AutoCAD-om ešte v praxi nestretli. Rovnako je určené...