Advance BIM Designers Collection

04.06.2018 13:03

GRAITEC Advance BIM Designers – Concrete series je inovatívna sada aplikácií pre vytváranie výstuže a súvisiacich výkresov / dokumentácia pomocou inžinierskych BIM dát. Základnou funkčnosťou je návrh a výpočet výstuže pre betónové nosníky, stĺpy alebo pätky a sada nástrojov pre Revit na vytváranie výstuže a výkresov výstuže. Od vydania verzie 2018 je Advance BIM Designers rozdelený do dvoch sérií, ktoré spĺňajú špecifické potreby každého odvetvia: Concrete Series (betónové) a Steel Series (oceľové).

GRAITEC Advance BIM Designers – Concrete series je teraz dostupný ve 2 profesionálnych paketoch:

  • Advance BIM Designers – Concrete Series – Rebar detailing;
  • Advance BIM Designers – Concrete Series – Rebar Design & Detailing

GRAITEC Advance BIM Designers – Steel Series – sú vytvorené nové balíky:

  • Advance BIM Designers – Steel Series – Connection
  • Advance BIM Designers – Steel Series – Stairs & Railings

 

 

Advance BIM Designers je BIM riešenie pre lepšie riadenie projektov konštrukcií. Pomáha užívateľom navrhovať, vytvárať, dokumentovať, sledovať a riadiť konštrukčné prvky v BIM projekte a zároveň pracovať vo viacerých BIM prostrediach. Rad pre betónové konštrukcie pracuje s rôznymi medzinárodnými štandardmi a automatizuje i návrh a tvorbu 3D výstuže a vytváranie súvisiacej dokumentácie vrátane správ o hodnotení, výkresov, výkazov pre bežné železobetónové stĺpy, nosníky a základové prvky.
 

PRÍNOSI:

  • Zvýšená efektivita a produktivita pomocou špecifických funkcií v pracovných postupoch;
  • Viac inteligentné a produktívne BIM pracovné postupy;
  • Zjednodušený pracovný postup medzi TZB a statikou;
  • Podrobnejšie predpoklady umožňujúce jemne vyladený návrh;
  • Vylepšená spolupráca s ostatnými účastníkmi projektu vďaka vylepšeniam vo výkazoch a výkresoch ŽLB konštrukcií;

Reinforced Concrete BIM Designers sú kompatibilné a integrované s aplikáciami Autodesk Revit® 2017 a 2018, GRAITEC Advance Design, GRAITEC OMD a sú k dispozícii aj ako samostatné riešenie. Zavádzajú vysoko pokročilé, flexibilné a produktívne pracovné postupy spolu s vysokým stupňom automatizácie v porovnaní s tradičnými konštrukčnými procesmi.

BIM Designers – Concrete series je multiplatformová aplikácia, ktorá funguje buď samostatne, alebo ako nadstavba nad Revit či Advance Design. Tým dáva užívateľom voľnosť jej použitia a zároveň možnosť využiť výhody napojenia na existujúci softvér.

Na základe požiadaviek Eurokódu 2 a severoamerických (ACI 318-14) a kanadských (CSA) štandardov umožňuje BIM Designers Concrete Series skutočné prepojenie a automatizovaný konštrukčný BIM postup  využívajúci dáta BIM a multiplatformovú integráciu.


 

 
 

 

Späť