TIP A TRIK: AutoCAD a automatické publikovanie výkresov

30.07.2010 12:51

Automatické publikovanie výkresov je naozaj automatické – nenájdete žiadnu ikonku, ktorou by ste automatické publikovanie spustili – buď ho proste chcete alebo ho nechcete.

Ako je spomínané v blogu na túto tému, automatické publikovanie sa spustí pri každom uložení výkresu (príkaz "_save") alebo pri uzavretí výkresu (príkaz "_close").


V AutoCADe 2008 a 2009 (platí aj pre LT verzie) bolo možné publikovať len do formátu DWF (vrátane formátu DWFx). V AutoCADe 2010 (vrátane LT verzie) pribudla možnosť publikovania do PDF. Nastavenie, ktorým povolíte/zakážete automatické publikovanie, nájdete v dialógovom okneMožnosti/Options, v karte Vykreslování a publikování/Plot and Publish vľavo dole:

 


obr.1 Automatické publikovanie

 

Povolením voľby "Automatické publikování/Automatic publish" povolíte automatické publikovanie vyšich výkresov do formátu DWF, DWFx alebo PDF.

Nastaveniami, ktoré viete realizovať položke "Nastavení automatického publikování/ Automatic publish settings", je možné ovplyniť automatické publikovanie.

A čo je tam možné nastaviť? To si je popísané na:

https://www.cadcentrum.sk/sk/1-AutoCAD///42717-AutoCAD-a-automaticke-publikovanie-vykresov 

Späť