VIDEO: AutoCAD LT - Automatizácia príkazov v AutoCADe LT

08.01.2010 14:39

V AutoCADe LT je možné množstvo procesov (príkazov) automatizovať pomocou makier. V nasledujúcom videu vám predstavím možnosti AutoCADu LT z pohľadu automatizácie. Ukážeme si zjednodušenie práce s blokmi - konkrétne blok zásuvky, ktorý sa bude pri vkladaní vkladať do správnej hladiny, v pripravenej mierke (1:1, 1:50 alebo 1:100) a bude sa tiež automaticky číslovať. Tiež si ukážeme, ako realizovať extrahovanie atribútov z AutoCADu LT do externého súboru.


V tomto videu nejde o to, aby sme sa niečo naučili (aj keď pracovné postupy popisujem), skôr nám ide o ukázanie si možností "malého" AutoCADu. Tiež chcem týmto videom tak trochu naznačiť, že "malý" AutoCAD je podľa môjho osobného názoru lepší ako rôzne ZWCADy, TurboCADy a podobné  CADy (netvrdím, že sú nepoužiteľné, ale AutoCAD je AutoCAD, a to dokonca aj LT).

V sekcii AutoCAD - Download nájdete potrebné dáta, aby ste si aj vy vedeli prezentované možnosti sami vyskúšať. Nájdete tam zbalený súbor "Zasuvka.dwg", ktorý obsahuje pripravený blok zásuvky a hladinu pre zásuvky, súbor "Zasuvka.cui" ktorý obsahuje pripravené príkazy s makrami a ikonkami, súbory "ZA01.BMP", "ZA-M1.BMP", "ZA-M50.BMP" a "ZA-M100.BMP", ktoré sú potrebné, aby sa vám správne zobrazili ikonky pri pripravených príkazoch a nakoniec súbor "Vyhodnotenie zasuviek - bez názvu bloku.txt", ktorý je potrebný pri extrahovaní atribútov z blokov do externého súboru.
Prezentované možnosti si skúšajte na súbore "Zasuvka.dwg".

Video je k dispozícii po Vašej bezplatnej regisztrácii na:

https://www.cadcentrum.sk/sk/1-AutoCAD/45-Videa

 

Späť