VIDEO: AutoCAD - Ukážka tvorby dynamických blokov (STD + VIP)

25.01.2010 13:23

Tvorba blokov prešla v AutoCADe dosť výraznými zmenami už vo verzii 2006 a odvtedy sa zmeny dopĺňali a zdokonaľovali. Súčasné verzie AutoCAD®u (vrátane AutoCAD®u LT) umožňujú tvorbu dynamických blokov, jednoduché editácie v prostredí Editora blokov, editáciu na mieste, rozšírené možnosti práce s atribútmi, atď.


Nasledujúce video je ukážkou možností tvorby blokov v AutoCAD®e. Pomocou videonávodu sa naučíte základy použitia parametrov a akcií potrebných pre tvorbu dynamických blokov. Výsledkom bude blok Popis dverí so 4 dynamickými parametrami.

Blok je urobený v hladine "0", s vlastnosťami nastavenými na "Dlehlad", v mierke 1:1 (toto je ideálny stav pri tvorbe blokov).

Blok je tvorený v AutoCAD®e LT 2010.

Video je k dispozícii po Vašej bezplatnej regisztrácii na:

https://www.cadcentrum.sk/sk/1-AutoCAD/45-Videa  

Späť