Autodesk software: AutoCAD Civil 3D 2011

08.02.2011 15:19

Výkonný dynamický konštrukčný model softvéru Autodesk Civil 3D zabezpečuje, že zmeny vykonané na jednom mieste sa okamžite prejavia v celom projektu. Prvky, vizualizácie, analýzy a plány návrhu sú neustále synchronizované, čím je zaistená presnosť po celý čas trvania projektu od konceptu až po dokončenie. 

 

Lepšie však ako čítať o software je ho vidieť. 

PRED SPUSTENÍM je potrebná jednoduchá bezplatná registracia- následne Vám pôjdu videá šikovne prehrať.

  

VIDEO: Civil 3D 2011- video prezentácia      VIDEO: Geologické vrstvy

 

  

VIDEO: Návrh koridoru      VIDEO: Tvorba priečnych rezov

 

 

Chcete vidiet viac videí? Smelo kliknite ...

Chcete vidieť čo všetko si môžete stiahnuť pre čo najefektívnejšie používanie Civil-u?“ Smelo kliknite ...

Chcete vidiet naše tipy a triky k Civil-u? Smelo kliknite do tretice :)

 

 

CHCETE VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU? PÍŠTE NA MARKETING 0 STOR.SK (DO PREDMETU UVEĎTE Civil-CENA)

 

Pre tých čo radšej čítajú :) pokračujeme

AutoCAD Civil 3D 2011

 

 

Lepšie návrhy v kratšom čase 

Pomocou softvéru Autodesk® Civil 3D™môžete rýchlejšie preskúmať návrhy koncepcie a vytvoriť konečné návrhy. Jeho dynamická interakcia v reálnom čase medzi objektmi poskytuje citlivejšie a flexibilnejšie možnosti vytvárania návrhu, ktoré zabezpečujú presnosť a synchronizáciu všetkých prvkov.

Pracujte ako integrovaný viacčlenný projektový tím 

Softvér Autodesk Civil 3D predstavuje podporu pre simultánny prístup viacerých užívateľov k bodom, povrchom, zarovnaniu a profilom, takže tímy môžu efektívne spolupracovať po celú dobu vývoja návrhu a plánovať postup vytvorenia. Podľa potreby je možné zdieľať zarovnanie vo viacerých výkresoch a prispôsobiť anotácie a vzhľad objektov v jednotlivých inštanciách. Ak sa zmení hlavné zarovnanie, zaktualizujú sa zodpovedajúcim spôsobom všetky ostatné súvisiace výkresy bez toho, aby bolo nutné ručne znovu vytvárať koncept. Listy plánov a profilov zostávajú perfektne synchronizované a tím môže spolupracovať v skutočne integrovanom prostredí.


Zvýšte svoju konkurencieschopnosť

Vďaka softvéru môžete rýchlo vytvoriť a vyhodnotiť rôzne ponuky návrhov, potom bez zdržania vytvoriť konečnú podobu konštrukčnej dokumentácie a získať tak náskok pred konkurenciou. Softvér Autodesk Civil 3D integruje funkcie vytvárania konceptov softvéru AutoCAD® s dynamickými funkciami stavebného inžinierstva založenými na vzájomnej interakcii. Ide o výkonné riešenia pre stavebné inžinierstvo, ktoré poskytuje skvelé funkcie vytvárania návrhov a konceptov. Vďaka tomu môžete zvýšiť svoju produktivitu, znížiť náklady a svojim klientom ponúknuť lepšie služby. 

Výkonná platforma pre stavebné inžinierstvo

Autodesk Civil 3D je výkonná vývojová platforma. Bohaté rozhranie pre vývoj aplikácií (API) umožňuje zostavenie vlastného riešenia založeného na bežne prístupnom dátovom modeli a uľahčuje tak zjednodušenie celého procesu. Toto otvorené prostredie umožňuje pridať špecifické funkcie, ktoré denne používate, a zabezpečuje, že softvér od iných výrobcov môže rozšíriť softvér Civil 3D pre použitie na špecializovaných trhoch. 

Dokonalý model

Výkon softvéru Autodesk Civil 3D  spočíva v jeho dynamickom konštrukčnom modeli. Model obsahuje celú základnú geometriu a udržuje inteligentné vzťahy medzi objektmi návrhu ako sú body, povrchy, parcely, cesty a výplne. Zobrazenia tabuliek, popisiek objektov a rôznych analýz vychádza z modelu, takže v prípade, že sa nejaká časť modelu zmení, zaktualizujú sa okamžite a dynamicky tiež všetky súvisiace časti. Ak zmeníte napríklad horizontálne zarovnanie cesty, automaticky sa zaktualizujú profily, modely vozovky, plány sekcií, priestory, navrhované vrstevnice a koncept ponuky. Aktualizácie nie sú len vizuálne interpretácie zmien, ale sú integrované priamo do základných dát obsiahnutých v modeli, čím je zabezpečené, že sa úpravy odrazia v celom projekte.

Rýchlejšie plánovanie

Dynamické vzťahy sa týkajú vytvárania konceptov a plánovania. Pri aktualizácii profilu zaktualizuje softvér Autodesk Civil 3D všetky popisky a koncepty profilov. Popisky si zachovajú svoju orientáciu; pokiaľ otočíte výkres, zostanú popisky zobrazené zvislo. Výsledkom sú presnejšie plány, ktorých vytváranie je rýchlejšie. 

Udržovanie vysokej úrovne

Softvér Autodesk Civil 3D uľahčuje dodržovanie noriem vytvárania konceptov. Každý typ objektu obsahuje užívateľom definované nastavenia, ktoré riadia vrstvu, farbu, písmo, obsah popisky a ďalšie položky. Aplikácia tiež obsahuje rôzne konfigurácie štýlov, ktoré môžete uložiť v šablóne výkresu, ale tiež nástroje pre úpravu predchádzajúcich štýlov či vytvorenie nových.

Späť