Autodesk software: Autodesk Robot Structural Analysis 2011

08.02.2011 15:46

ZÁKLADNÉ BALÍČKY

  • Autodesk® Robot™ Structural Analysis (RSA)
  • Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional (RSA Pro)

Autodesk® RobotTM Structural Analysis 2010 je univerzálnym výpočtovým systémom, ktorý umožňuje užívateľovi držať krok s konkurenciou na domácom aj zahraničnom trhu v oblasti projektovania inžinierskych konštrukcií. Software využíva technológiu „BIM“ (Building Information Model), ktorý v súčasnosti patrí k najprogresívnejším a najrýchlejšie sa vyvíjajúcim metódam komplexného modelu konštrukcie.

Autodesk® RobotTM Structural Analysis 2010 umožňuje vykonať statickú a dynamickú analýzu stavebných konštrukcií od jednoduchých až po najzložitejšie konštrukcie budov a mostov. Ďalej umožňuje previesť nelineárnu analýzu konštrukcií a taktiež obsahuje veľké množstvo národných noriem vrátane Eurokódov, ktoré umožňujú veľmi rýchlo získať výsledné posúdenia daných prvkov vo veľmi krátkom čase.

Autodesk® RobotTM Structural Analysis 2010 umožňuje načítanie dát v rôznych formátoch, napr. dwg, dxf, stp, ifc, sat atď. Rovnako umožňuje dvojcestnú výmenu dát s programom Revit® Structure. Veľkou výhodou je aj tvorba vlastných aplikácií. Autodesk® RobotTM Structural Analysis 2010 teda umožňuje vykonať komplexnú analýzu rôznych typov konštrukcií od budov cez mosty až po nekonvenčné objekty.

 

Lepšie však ako čítať o software je ho vidieť. 

 

PRED SPUSTENÍM VIDEÍ je potrebná jednoduchá bezplatná registrácia - následne Vám pôjdu videá šikovne prehrať.

 

  

VIDEO: Základné nastavenia     VIDEO: Možnosti výberu prútov

   

VIDEO: Raster a osový systém     VIDEO: Železobetónová doska

    

VIDEO: Manuálne kombinácie zaťažovacích stavov      VIDEO: Definovanie vlastného prierezu

 

Chcete vidieť viac videí? Smelo kliknite ...

Chcete vidieť aké knižnice sme pripravili na stiahnutie do Robot-u? Smelo kliknite ...

Chcete vidieť naše tipy a triky k Robot-u? Smelo kliknite do tretice :) 

 

 

Chcete Autodesk Robot Structural Analysis 2011 vidieť na vlastné oči?  Dohodnite si s nami termín stretnutia a prídeme za Vami ... Píšte na marketing0stor.sk (do predmetu uvedte Revit-cadsoftware)

 

CHCETE VYPRACOVAŤ CENOVÚ PONUKU? PÍŠTE NA MARKETING0STOR.SK (DO PREDMETU UVEĎTE REVIT-CENA)

 

ČO OBSAHUJE KONKRÉTNY BALÍK ? 

Typy konštrukcií

Autodesk® Robot™ Structural Analysis

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional

Prútové 2D, 3D

ÁNO

ÁNO

Dosky

ÁNO

ÁNO

Steny

ÁNO

ÁNO

Rovinná napätosť

ÁNO

ÁNO

Rovinná deformácia

ÁNO

ÁNO

Konečné prvky 2D

ÁNO

ÁNO

Konečné prvky 3D

NIE

ÁNO

Vzájomné prepojenie s Revit Structure 2010

ÁNO

ÁNO

Vzájomné prepojenie s Revit Extentions

ÁNO

ÁNO

Vzájomné prepojenie s AutoCAD® Structural Detailing 2010

ÁNO

ÁNO

 

Počet elementov

Autodesk® Robot™ Structural Analysis

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional

Prútové elementy

3000

BEZ OBMEDZENIA

Uzly

7000

BEZ OBMEDZENIA

 

Analýza konštrukcií

Autodesk® Robot™ Structural Analysis

Autodesk® Robot™ Structural Analysis Professional

Statická lineárna

ÁNO

ÁNO

Dynamická – vlastné tvary

ÁNO

ÁNO

Dynamická – spektrum odozvy

ÁNO

ÁNO

Dynamická – seizmicita

ÁNO

ÁNO

Prútové konšt. – vzper (buckling)

ÁNO

ÁNO

Harmonická analýza

NIE

ÁNO

Kmitanie konštrukcií komplet

NIE

ÁNO

Pushover – vznik plastických kĺbov

NIE

ÁNO

Pružno-plastická – veľké deform.

NIE

ÁNO

Footfall – dyn. zať. pohybom osôb

NIE

ÁNO

Harmonická analýza – rôzne budiace frekvencie

NIE

ÁNO

Káble

NIE

ÁNO

 

 

Pre viac detailov o software smelo kliknite

Späť