BLOG: Automatické publikovanie výkresov z AutoCADu

16.03.2010 16:46

V AutoCADe 2008 bolo po prvý krát možné nechať výkres automaticky "vytlačiť" do súboru DWF – slúžilo na to nastavenie premennej "AUTODWFPUBLISH ". Fungovalo to tak, že ak ste automatické publikovanie povolili, pri každom uložení výkresu (_save) alebo jeho zavretí (_close) sa automaticky spustilo publikovanie daného výkresu, t.j. vytvoril sa súbor DWF. Ten stačilo potom už len pribaliť do emailu a poslať kolegom, investorovi, vedúcemu projekcie,....Ako iste viete, Autodesk už pomerne dlho pracuje s vlastným formátom DWF, pre ktorý vyvinul aj špecializovaný software na prehliadanie a poznámkovanie súborov DWF (Autodesk Design Review, inštaluje sa spoločne s AutoCADmi, je to freeware – software poskytovaný na používanie zdarma), pričom sa zachovávala spätná väzba na zdrojové súbory DWG, z ktorých bolo dané DWFko vytvorené. V praxi to znamená asi toľko, že keď ste niekomu poslali takýto súbor DWF vygenerovaný z AutoCADu, dotyčná osoba si môže daný súbor DWF otvoriť v prehliadači  Autodesk Design Review, aktívne môže do tohto súboru DWF vstupovať v zmysle vloženia kóty, poznámky, nakreslenia jednoduchých objektov atď. a následne takto "opoznámkovaný" súbor DWF môže poslať späť Vám – vy ste si po načítaní daného DWF-ka v AutoCADe (podobne ako X-REFy, obrázky, DGNká, PDFká) mohli nechať zobraziť poznámky uložené v DWF súbore a podľa nich upraviť/opraviť svoje výkresy.
Automatické publikovanie slúži práve na to, aby ste bez dalších starostí mohli veľmi rýchle vytvárať súbory DWF a pomocou nich komunikovať či už s investormi, vedúcimi, kamarátmi...

V tomto Tipe a Triku s názvom AutoCAD a automatické publikovanie výkresov vám túto funkciu a zmeny v rámci AutoCADov 2010 pri použití tejto funkcie, predstavím trochu bližšie. 

Najrozsiahlejšia technická podpora: https://www.cadcentrum.sk

Diskusia: https://www.cadcentrum.sk/Diskusia

Tipy a triky: https://www.cadcentrum.sk/Tipy-&-triky

Download: https://www.cadcentrum.sk/Download

Videá: https://www.cadcentrum.sk/Videa

Knižnice: https://www.cadcentrum.sk/Kniznice

Späť