CADKON 2D – prezentácia možností

28.06.2010 12:27

Je fakt, že AutoCAD ako taký je všeobecný CAD program určený pre širokú skupinu používateľov – od stavbárov cez strojárov až po developerské firmy. Jeho možnosti sú teda tiež všeobecné, nešpecializujú sa na žiadnu konkrétnu oblasť. Pravdou ale je, že v súčastnosti je AutoCAD ako CAD aplikácia už na takej úrovni, že napriek svojmu zovšeobecneniu si ho užívatelia môžu prispôsobiť jednoduchým spôsobom na svoj obraz a urobiť si z AutoCADu napr. stavbársky program (strojársky, program na spracovanie infraštruktúry,...).

Existuje ale množstvo doplnkových programov – nadstavieb, ktoré dokážu AutoCAD prispôsobiť danej oblasti. Nadstavby môžu byť jednoduchšie, ale aj dosť komplikované. Ich úlohou je urobiť z AutoCADu program ušitý vašim potrebám, bez toho, aby ste museli nejako prácne AutoCAD nastavovať. Stačí nainštalovať a máte napríklad z AutoCADu stavbársky program (strojársky,....).

CADKON 2D
zdroj: www.flickr.com

Najznámejšími nadstavbovými programami, ktoré sú u nás na Slovensku (a v Čechách) známe už viac ako 20 rokov, sú nadstavby CADKON. Najznámejšie CADKONy sú CADKON 2D (určený pre stavbárov) a CADKON TZB (zameraný na profesie TZB – voda, kanalizácia, plyn, vykurovanie, vzduchotechnika a elektroinštalácie). CADKONy zaraďujeme medzi jednoduché nadstavby – jednoducho sa ovládajú, pracujú s „čistým“ DWGčkom (používajú základné objekty AutoCADu - čiary, texty, bloky,...) a čo je na nich tiež okrem mnohého iného zaujímavé je fakt, že im stačí ako „podklad“ AutoCAD LT.

Jedným z najzaujímavejších CADKONov (a nadstavieb ako takých) je práve stavbársky CADKON 2D. Tento šikovný nenápadný program dokáže urobiť z AutoCADu efektívny nástroj pre stavbárov. Je určený hlavne pre AutoCAD LT, ale funguje samozrejme aj na plnej verzii AutoCADu, resp. na programoch postavených na plnom AutoCADe (AutoCAD Architecture, AutoCAd Civil 3D, AutoCAD MEP, AutoCAD MAP, AutoCAD Mechanical).

Čím je zaujímavý? Tak napríklad:

  • zjednoduší kreslenie (steny, otvory, schody, rezy, pohľady, izolácie,...)
  • má vlastné databázy (okná, dvere, skladby prekladov, skladby podláh, skladby strešných plášťov,...)
  • urobí okamžité výkazy (množstvo alternatív výkazov miestností, okien a dverí, podláh, stropov, prekladov, obkladov)
  • obsahuje prehľadné popisy a legendy (legendy materiálov, inžinierskych sietí, automatické popisy miestností, okien a dverí, obkladov,...)
  • má užitočné nástroje a doplnky, ktoré štandardne v AutoCADe nenájdete (výškové kótovanie, normové šrafy a čiary, vyhodnocovanie blokov,...)
  • obsahuje tisícky pripravených blokov pripravených na okamžité použitie (väčšina je dynamických)
  • má podporu pre kreslenie oceľových konštrukcií (databázy oceľových profilov s stykov)

Lepšie je 1-krát vidieť, ako 100-krát počuť. Ak máte záujem, môžete si pozrieť prezentáciu CADKONu 2D – mám pre vás pripravenú jednu kratšiu prezentáciu (cca.7 minút) a jednu dlhšiu, komplexnejšiu (cca. 30 minút). Nájdite si aspoň tých 7 minút a uvidíte, že mám pravdu – CADKON 2D patrí medzi najzaujímavejšie nadstavby pre stavbárov na našom trhu.

Bližšie informácie o CADKONoch získate aj na špecializovanej stránke www.cadkon.sk.

Videá si viete pozrieť po kliknutí na nasledovné odkazy:

CADKON 2D krátka prezentácia   (7 minút)
 

CADKON 2D dlhá prezentácia       (30 minút) 

Späť