Implementácia CAD/ BIM/ PDM na mieru priamo vo Vašom prostredí

09.09.2016 21:52

Vaša investícia do pracovného nástroja tj. CAD aplikácie Vám musí prinášať jasné výsledky.

Prečo je implementácia dôležitá? Čo vlastne je implementácia?
Pod týmto pojmom si predstavujeme pomoc pri osvojení si nového softvéru/ resp celého riešenia do “bežného života” Vašej spoločnosti. Ide o koordinované odovzdávanie vedomosti Vám členom pilotného teamu formou správnych postupov steb-by-step. Implementácia prebieha na reálnom projekte, takže žiadne teoretické informácie, ale praktické a konkrétne postupy a zvládnutie projektu. Touto metódou Graitec už  vyše v 100 spoločnostiam pomohol  prejsť na spôsob práce BIM technológiou. (v našej časti Európy). Máme za sebou množstvo BIM projektov, vybudované know-how a radi ho odovzdávame ďalej.

SW je len nástroj na BIM, nie technológia.
Ako tento nástroj efektívne zaviesť do Vašej praxe a v čo najmenej investovanom čase?
Odpoveď je: Správnou implementáciou a priamo na Vašom reálnom projekte.

Ako prebieha implementácia?

 • 1 fáza: Zoznámenie sa vzájomné “konzultanti” a  pilotný team. Vysvetlenie si postupu/ stratégie. Spísanie očakávaní a obáv/pocitov.
 • 2 fáza: Analýza základných procesov a štandardov 1-2 dni
 • 3 fáza: Príprava základnej šablóny/šablón 3-5 dní
 • 4 fáza: Realizácia školení
 • 5 fáza: Nastáva čas na prijatie Vášho nového “kolegu” do teamu, ktorého úlohou je byť Vám po ruke pri zdolávaní prvého BIM projektu.

Aby ste vedeli, že máte počas celého dňa po ruke kolegu, ktorý “všetko” vie a skrátka projekt sa zvládne podľa plánu, keď celý team budete chcieť.

 • 6 fáza: Zníženie na fyzickú prítomnosť “nového kolegu” 2-3 dni v týždni/ podľa potreby.
 • 7 fáza: Konzultácie počas pilotného projektu mimo fyzickú účasť konzultanta cez mail/ tel / teamviewer

Prečo je dôležitá implementácia?
Pre Vašu istotu.
Jednoduchšie sa “kráča” svetom s pocitom istoty… Našou úlohou je poskytnúť Vám pomoc pri zavádzaní nového riešenia do Vášho “bežného pracovného života”. Priniesť Vám úžitok a ubrať stres z nepoznaného.  Je jednoduchšie a rýchlejšie prvý projekt zvládnuť s ľuďmi, ktorý už majú za sebou množstvo takmer totožných projektov.

Čo môžete od nás získať?

 • Viac ako 13 ročné skúsenosti  z reálnych a realizovaných projektov pomocou BIM.
 • To znamená pre Vás istejší a priamejší prechod na BIM.
 • Máme prispôsobené špeciálne prostredie pre prácu v Revite.
 • Tisíce prvkov pre Revit a Revit MEP.
 • VIP prístup k výukovým videám. Náš smer je prax, nie teória. Vieme, čo robíme a prečo to tak robíme.
 • Školenia od skúsených projektantov BIM ( základne, pokročilé, zamerané podľa potreby)
 • Nastavenie pracovných postupov pri tvorbe BIM modelu .
 • Príprava  BIM  štandardov, špecifických šablón , tabuliek, výpisov prvkov
 • Programovanie utilít na mieru klienta a jeho zamerania
 • Vymodelovanie BIM modelu
 • Audit klientskeho BIM modelu
 • Audit znalosti členov BIM teamu
 • Modelovanie MEP profesii

zŠTOR CAD – GRAITEC= odhodlanie a chuť, objavovať a vytvárať riešenia.

BIM dáva istotu a možnosti. My ich uznávame a podporujeme. Preto  je tu náš team pre Vás, ktorí chcete objavovať  možnosti BIM sveta.

zPrečo keď implementáciu tak so ŠTOR CAD – GRAITEC?

Graitec group má vyše 100 úspešných BIM implementácií vo významných spoločnostiach v našom regióne a v Európe. To je Naša ponuka a záruka pre Váš správny výber partnera. Pre našich klientov je k dispozícií team takmer 40 aplikačných inžinierov v pobočkách Graitec group v SR, ČR, PL. Náš team vývojárov vytvára doplnkové aplikácie podľa tuzemských projekčných zvyklostí a noriem pre optimalizáciu nami dodávaných softvérových riešení na špecifické potreby lokálneho trhu, ale i priamo jednotlivých klientov.

Inovácie = investície do konkurenčnej výhody našich obchodných partnerov. 

Jediný limit, ktorý máte, je ten čo si sami vytvoríte.
Naše riešenia Vaše limity zvládnu.

Dôkaz miesto slov? Dohodneme špeciálne pre Vás referenčnú návštevu u klienta s obdobným zameraním ako je to Vaše a môžete si sami najlepšie spraviť názor na naše služby/ skúsenosti.

 

Späť