KNIŽNIČNÉ PRVKY: do AutoCADu na stiahnutie

30.07.2010 12:55

Voľne stiahnuteľné knižničné prvky:

 

Pôdorysná výšková kóta - dynamický blok

Dynamický blok pôdorysnej výškovej kóty má 5 preddefinovaných zobrazení s rôznymi nastaveniami odkazovej čiary, ktorú je možné podľa potreby predlžovať, blok je možné priamo otáčať (bez použitia príkazu OTOČIT (ROTATE)) a obsahuje dva, resp. jeden atribút pre zadanie výškovej úrovne. Jedná sa vlastne o dva bloky, jeden obsahuje dve výškové úrovne (popis hornej, dolnej úrovne) a druhý obsahuje len len jednu výškovú úroveň. Bloky sú zadefinované v hladine "0", v mierke 1:1. Bloky sú vo formáte DWG2007 a DWG2010.

Dynamický blok AUTOBUSU

Dynamický blok v ktorom je možné meniť pohľady (4- pohľady). Výkres je uložený vo verziach 2010 a 2007.

Dynamický blok výškovej kóty

Dynamický blok výškovej kóty, 4 rôzne spôsoby zobrazenia, možnosť preklopenie výškovej kóty, automatické odčítavanie Y-súradnice (POZOR!!! Y-súradnica sa vždy odčítava od základnej úrovne globálneho súradného systému). Formát DWG2007 a DWG2010.

 

Stiahnuť si ich môžete: 

https://www.cadcentrum.sk/sk/1-AutoCAD/26-Kniznice?col_forum=&order_forum=&from_forum=0 

 

Viac knižničných prvkov nájdete na: 

https://www.cadcentrum.sk/sk/1-AutoCAD/26-Kniznice 

 

 

Späť