Školenie AutoCAD

25.11.2010 12:03

AutoCAD.

Produkt Autodesku, ktorý pozná hádam každý, kto sa pohybuje v oblasti projektovania alebo pracuje s technickými výkresmi. Či už je to architekt, projektant TZB, dizajnér, strojár, statik,....
Rovnako ako pojem AutoCAD je známy aj výsledok práce AutoCADu, výkres v elektronickej forme - súbor DWG (aleboDraWinG). V praxi je zaužívaná asociácia týchto dvoch pojmov, AutoCAD = DWG.

Viac sa dočítate na: https://www.cadcentrum.sk/sk////43805-Skolenie-AutoCAD

Späť