TIP a TRIK: AutoCAD a prepis kótovacieho štýlu

25.11.2010 10:41

Pri použití nástrojov na kótovanie sa aplikuje dopredu zadefinovaný kótovací štýl, z ktorého si kóta prevezme všetky potrebné nastavenia (kótovacia čiara, vynášacie čiary, text, jednotky, zaokrúhľovanie, farby, veľkosti....). Keď sa na kótovací štýl pozrieme trochu inak, zistíme, že je to len nastavenie množstva rôznych systémových premenných v užívateľsky príjemnom prostredí dialógového okna (obr.1). Stačí podržať (bez klikania) kurzor na ľubovolnom okne, kde sa niečo nastavuje a AutoCAD vám vypíše, aká systémová premenná sa touto hodnotou nastaví. A o tom, že ich nie je málo, hovorí toto číslo: 76 (AutoCAD LT 2010). Drvivá väčšina z nich sa ukladá priamo do výkresu (t.j. v každom výkrese môže byť kótovací štýl s tým istým názvom nastavený rôzne).

 

Obr.1 Nastavenie kótovacieho štýlu – oznam o systémovej premennej nastavenej v danom poli (na obrázku nastavenie hodnoty „Typ čáry“ - systémová premenná „DIMLTYPE“)

 

Celý TIP TRIK nájdete na CADcentrum.sk

V ňom: Ukázali sme si, ako je možné v AutoCADe vytvoriť a aj odstrániť prepis kótovacieho štýlu. Takto upravený kótovací štýl slúži na rýchlu zmenu nastavení pôvodného aktuálneho štýlu bez jeho zmeny. Netreba sa tohto prepisu báť, nič tým nemôžete nepokaziť, pretože prepis sa začne aplikovať len na nové kóty, už vložené kóty si zachovajú svoje pôvodné vlastnosti. Prepis kótovacieho štýlu je malá pomôcka, ktorá by vám mohla v praxi spríjemniť kótovanie a prácu s kótovacími štýlmi. Jej používanie samozrejme nie je nevyhnutné.

Späť