TIP a TRIK: AutoCAD a prepis kótovacieho štýlu

11.02.2011 13:09

Pri použití nástrojov na kótovanie sa aplikuje dopredu zadefinovaný kótovací štýl, z ktorého si kóta prevezme všetky potrebné nastavenia (kótovacia čiara, vynášacie čiary, text, jednotky, zaokrúhľovanie, farby, veľkosti....). Keď sa na kótovací štýl pozrieme trochu inak, zistíme, že je to len nastavenie množstva rôznych systémových premenných v užívateľsky príjemnom prostredí dialógového okna (obr.1). Stačí podržať (bez klikania) kurzor na ľubovolnom okne, kde sa niečo nastavuje a AutoCAD vám vypíše, aká systémová premenná sa touto hodnotou nastaví. A o tom, že ich nie je málo, hovorí toto číslo: 76 (AutoCAD LT 2010). Drvivá väčšina z nich sa ukladá priamo do výkresu (t.j. v každom výkrese môže byť kótovací štýl s tým istým názvom nastavený rôzne).Obr.1 Nastavenie kótovacieho štýlu – oznam o systémovej premennej nastavenej v danom poli (na obrázku nastavenie hodnoty „Typ čáry“ - systémová premenná „DIMLTYPE“)PREDEFINOVANIE (PREPIS) KÓTOVACIEHO ŠTÝLU AKO PROBLÉMNo a práve tie systémové premenné sú príčinou, prečo sa občas môže stať, že sa kótovací štýl tzv. prepíše a zmenia sa mu nastavenia. Môže sa to stať napr. pri zrušení dátových prepojení, kedy zo zatiaľ nezistených príčin v niektorých výkresoch AutoCAD zmení nastavenie výšky textu v textovom štýle, ktorý používa kótovací štýl. Výsledkom je okamžitá zmena aj systémovej premennej „DIMTXT“, ktorá riadi výšku textu kóty – no a keď sa zmení čo i len jedna systémová premenná ovplyvňujúca finálny výsledok kótovania – kótu, AutoCAD okamžite urobí automaticky prepis kótovacieho štýlu. Vyskúšajte si u seba zadať v príkazovom riadku AutoCADu „DIMTXT“ a nastavte nejakú inú hodnotu, ako tú, čo vám ponúkne.Příkaz: dimtxt                                                               (ENTER)

Zadejte novou hodnotu pro DIMTXT <2.50>: 5     (ENTER)Výsledkom bude prepis kótovacieho štýlu. Stačí si otvoriť Správcu kótovacích štýlov (príkaz „_dimstyle“) a budete vidieť niečo také, ako na obr.2:
obr.2 Automaticky prepísaný kótovací štýlKótovací štýl, ktorý bol v čase nastavenia systémovej premennej „DIMTXT“ nastavený ako aktuálny, sa prepíše – na obr.2 je to štýl „KotaM50“, pri ktorom došlo k <přepsání stylu>. V popise tohto prepisu (pod náhľadovým obrázkom) vidíte, čo sa zmenilo (prepísalo) – text „KotaM50 + Výška textu = 5.00“ hovorí o tom, že v kótovacom štýle KotaM50 sa zmenila výška textu kóty z nejakej pôvodnej hodnoty na hodnotu 5.

Odstránenie neželaného predefinovaného kótovacieho štýlu

Ako tento prepis odstrániť?

Celý tip a trik nájdete TU

Ak ešte nieste registrovaný ... registrácia je veľmi jednoduchá a bezplatná. Až po registrácii je možný prístup do zložiek na CADcentrum.sk 

Späť