AdvanceConcrete Professional, cena 2400,00 Eur bez DPH

AdvanceConcrete Professional, cena 2400,00 Eur bez DPH

AdvanceConcrete Professional, bežná cena 2400,00 Eur bez DPH
(2880,00 Eur s DPH)

Aktualizácia cenníku - Cenník platný od 17.9.2013

obsahuje Advance Concrete 2014 Professional Engineering a CADKON-RCD 2014

AdvanceConcrete je nadstavba nad AutoCAD alebo Architectural Desktop, ktorá umožnuje vytvárat 3d model konštrukcie a následne generovat 2D výkresy tvaru a výkazy. Princíp tvorby v programe AdvanceConcrete je založený na vkladaní parametrických stavebnách prvkov a ich editácii. Súcasná verzia AdvanceConcrete 8.1. podporuje nasledujúce platformy:
podporuje nasledujúce platformy: AutoCAD 2010-20012 a AutoCAD Architecture 2010-2012. 

 

Vlastnosti AdvanceConcrete

 

AdvanceConcrete

Je obdobou už známeho produktu pre oceľové konštrukcie AdvanceSteel. Ako už z názvu vyplýva aplikácia je zameraná predovšetkým na výkresy tvaru betónových konštrukcií. Výhodne tak doplňuje už zavedený produkt CADKON-RCD pre vystužovanie. AdvanceConcrete pracuje (podobne ako CADKON-RCD) nad AutoCADom alebo Autodesk Architectural Desktopom .


AdvanceConcrete a výkresy tvaru

AdvanceConcrete je nadstavba nad AutoCAD alebo Architectural Desktop, ktorá umožňuje vytvárať 3d model konštrukcie a následne generovať 2D výkresy tvaru a výkazy. Princíp tvorby v programe AdvanceConcrete je založený na vkladaní parametrických stavebných prvkov a ich editácii. Jedná sa o podobný princíp ako je v programe Autodesk Architectural Desktop. Tento postup je mnohokrát rýchlejší, ako obyčajné kreslenie čiar v AutoCADe. Napríklad k nakresleniu steny s otvorom je potrebných 5 kliknutí myšou oproti 20 kliknutiam v holom AutoCADe a. Prostredie AdvanceConcrete je integrované do AutoCAdu a celý projekt je fyzicky uložený v jednom DWG súbore. Užívatelia sa po otvorení súboru, ktorý obsahuje prvky AdvanceConcrete, automaticky načítaju Advance panely a ponuky.


Návrh konštrukcie

3D model výstuže prináša tieto prednosti:
Základnou vlastnosťou programu je tvorba 3D modelu navrhuje konštrukcie. Po vymodelovaní konštrukcie v 3D umožňuje AdvanceConcrete automaticky generovať 2D výkresy tvaru – pôdorysy, rezy a pohľady. Tieto 2D výkresy sú v závislosti ne reprezentačnom štýle každého objektu generované už vo finálnych , hladinách , farbách, hrúbkach spolu zo všetkými šrafami. Výkresy je už len treba okótovať a doplniť podpisy. K tomu slúži napríklad automatické kótovanie. Stačí vybrať objekt podľa aktuálneho nastavenia a automaticky je okótovaný. Samozrejmosťou je možnosť výberu mnohých typov podpisov stien , stĺpov, dosiek otvorov atď. Generované 2D výkresy su navzájom prevádzane s 3D modelom. To umožňuje konštrukciu upravovať ako v 3D, tak i v 2D výkresoch. Rovnaké prepojenie platí aj pre kóty. Ak príde k zmene konštrukcie v 3d modely, regenerujú sa všetky súvisiace výkresy 2D , ako aj zo všetkými asociatívnymi kótami. Pokiaľ je to nevyhnutné je možne kedykoľvek rez či pôdorys vyexportovať do samostatného DWG súboru. Tento súbor je potom ďalej možne upgradovat aj v "holom" AutoCADe 


Advance nielen na betón

AdvanceConcrete sa uplatní nielen pri návrhu betónových konštrukcií, ale aj pri návrhu stavebných konštrukcií z ostatných materiálov. Najviac prvky AdvanceConcrete je možne kombinovať s prvkami z programu AdvanceSteel a vytvárať náväznosti medzi konštrukciami z betónu a ocele. Tak iné napríklad utvoriť ucelený projekt oceľovej haly ako aj betónových základov, ktoré sú uložené v jednom súbore.
Program AdvanceConcrete prináša užívateľom AutoCADu a CADKONu ďalšie možnosti ak zefektívniť svoju prácu. Predovšetkým statické kancelárie ocenia pri navrhovaní konštrukcii a tvorbe výkresov tvaru nove možnosti, ktoré program prináša. 
 

Odkazy

CADKON diskusia: https://www.cadcentrum.sk/sk/5-CADKON/13-Diskusia

Wiki o výrobcovy: https://en.wikipedia.org/wiki/GRAITEC