AREA - CZ a SK 2009 - cena 544,00 Eur bez DPH

 

AREA - CZ a SK - cena 544,00 Eur bez DPH 
(652,8 Eur s DPH)

 

Znížený nárok na 128 MB RAM

Posúdenie konštrukčných riešení stavebných detailov z hľadiska 73 0540.

Výpočet dvojrozmerných polí teplôt a čiast. tlakov vodnej pary metódou konečných prvkov a oblasti kondenzácie, celoročnej bilancie vodnej pary a bez vplyvu slnečného žiarenia. Podľa revidovanej ČSN a STN 730540, v súlade s ČSN EN ISO 13788 a 10211-1.