AutoCAD LT 2012 - 5 pack UPG z LT 2009/2010/2011, multi_jazyková, SLM + balík podpory, cena 3250,00 Eur bez DPH

AutoCAD LT 2012 - 5 pack UPG z LT 2009/2010/2011, multi_jazyková, SLM + balík podpory, cena 3250,00 Eur bez DPH

AutoCAD LT 2012 - 5 pack UPG z LT 2009/2010/2011, multi_jazyková, SLM,+ balík podpory, cena 3250,00 Eur bez DPH
(3900,00 Eur s DPH)

AutoCAD LT 2012 - 5 pack UPG z LT 2009/2010/2011, multi_jazyková, SLM, Bežná cena 3400,00 Eur bez DPH
(4080,00 Eur s DPH)

Platí od 1.5.2011

 

CADSKOLENIA.SK - INVESTUJTE DO SEBA AJ CEZ ŠKOLENIA

AutoCAD LT®, aplikácia na presné rysovanie v 2D, je známa vďaka svojej efektivite, výkonu a spoľahlivosti. 

AutoCAD LT 2010 teraz obsahuje viac 2D nástrojov, ktoré ste žiadali, ako je príkaz Zarovnanie, Externé referencie, Atribút bloku. 

Vďaka vysoko kvalitnému PDF výstupu môžete 2D výkresy ľahko zdieľať s kýmkoľvek. Navyše môžete ušetriť čas podložením PDF súboru vo vašich výkresoch. Táto profesionálna voľba softvéru na presné rysovanie ešte viac zvýši vašu produktivitu.

 

Balíček podpory k AutoCADu LT obsahuje

  • Pomoc s inštaláciou a registráciou cez internet
  • Pomoc pri problémoch s tlačou
  • Prístup k podpore mailom
  • Poradenstvo v oblasti najefektívnejších pracovných postupov na skrátenie času stráveného pri projektovaní
  • Prístup do VIP zóny AutoCAD na cadcentrum.sk po dobu 1 mesiaca – www.cadcentrum.sk - najrozsiahlejšia CAD podpora na Slovensku
  • Zvýhodnené školenia a kurzy: - školia CAD aplikační inžinieri v danej oblasti, -vyberáme aktuálne najužitočnejšie témy


10 hlavných dôvodov prečo upgradovať AutoCAD LT na verziu 2010

Kompatibilita formátu súborov

So softwarom AutoCAD LT 2010 môžete otvárať súbory DWG™, ktoré vám posielajú kolegovia a klienti, bez ohľadu na to, či boli vytvorené vo verzii AutoCAD® alebo AutoCAD LT. Môžete ukladať svoju prácu

v rôznych súborových formátoch, ktoré sú podporované predchádzajúcimi verziami produktov Autodesk, vrátane DWG súborov kompatibilných s R14 a DXF™ súborov kompatibilných s R12.

Výsledok: Minimalizuje riziko nekonzistentného zobrazenia objektov pri používaniu rôznych súborových formátov..

Možnosť používať PDF, DWF, DGN a grafické súbory ako podklady

 

Paleta externých odkazov teraz, okrem tradičných DWG odkazov, podporuje používanie PDF, DWFTM, DGN, a grafických souborov (JPG, TIF, atd.) ako podkladov v DWG súboroch. Pokial je súbor PDF či DWF vektorový, môžete pomocou prichytávaniu objektov umiesťovať nové objekty a vzťahovať ich k objektom podkladu.

Výsledok: Vyšší bezpečnosť a flexibilita pri zdieľaniu súborov.

 

Moderné užívateľské rozhranie

Užívateľské rozhranie ribbon menu znižuje počet krokov nutných k zadaniu príkazov a pomáha tak zvyšovať celkovú projekčnú produktivitu. Ribbon menu ponúka príkazy v stručnom vizuálnom formáte a tiež reaguje na aktívne príkazy a výber objektov.

Na základe príkazu či objektu zobrazuje najvhodnejšie nástroje pre pravé riešenú úlohu. Quick View Layouts a Quick View Drawings ponúkajú rýchle vizuálne metódy aktivácie podkladov v otvorenom výkrese. Nástrojová lišta Quick Access ponúka v každom okamžiku jediným kliknutím prístup k vašim najčastejšie používaným nástrojom a príkazom.

Výsledok: Menej času stráveného hľadaním príkazov a prepínaním medzi otvorenými výkresmi.

 

 

Nástroje blokov a externých referencií

AutoCAD LT 2010 obsahuje niekoľko nástrojov blokov a externých odkazov, ktoré skor obsahoval len software AutoCAD. Pomocou príkazu Synchronizovať atribúty môžete ľahko pridávať či odstraňovať atribúty zo stávajúcich definícií blokov. Rozšírený editor atribútov vám, okrem zadávania hodnôt, umožní rýchle meniť vlastnosti jednotlivých atribútov.

Súbory externých referencií či akýkoľvek formát ide otvoriť jednoduchým kliknutím myši. Alebo môžete editovaním svojich DWG odkazov na mieste robiť zmeny pri prezeraní geometrie hostiteľského výkresu. Pokiaľ potrebujete zobraziť iba časť súboru s odkazmi, použite príkaz Orezať externú referenciu, ktorou skryjete nechcené časti súboru.

Výsledok: Lepšie ovládanie vašich blokov a externých referencií.

 

Intuitívny text a tabuľky

Výrazné vylepšenia vám teraz umožnia vytvárať a editovať text a tabuľky rýchlejšie a s väčšou flexibilitou. Tabuľky ide ľahko deliť do súborov tak, aby presne zodpovedali priestoru, ktorý máte k dispozícii. Kontrola pravopisu je robená automaticky a zle napísané slová sú podčiarknuté prerušovane červenou. Možnosť zmeny mierky poznámok vypočíta automaticky podľa mierky výkresu veľkosť textu a rozmerov, rovnako ako mierku bloku a vzor šrafovania.

Výsledok: Ľahšia editácie textu a väčšia flexibilita pri zobrazovania anotácií.

 

Vylepšené nástroje kreslenia

Niekoľko nových a vylepšených 2D nástrojov uľahčuje a zefektívňuje kreslenie tak ako doteraz nikdy predtým. U objektov šrafovania teraz môžete upravovať ich tvar, i keď im nie je priradená hranica. Smer čiar, kriviek a spline ide meniť smer a ľahšie tak ovládať zobrazenie zvláštnych typov čiar obsahujúcich text či symboly. Pri otáčaniu výrezu si môžete zvoliť, či si má zobrazovaný pohľad zachovať svoju pôvodnú orientáciu alebo sa otočiť spolu s výrezom.

Výsledok: Menší počet krokov nutných k robeniu bežných úloh pri kresleniu.

 

Lepšie kótovanie a odkazy

Nové voľby uľahčujú ovládanie zobrazenia a formátu všetkých typov rozmerov. Napr.: je možné pridávať čiaru prerušenia, ovládať typ čiar u vynášacích čiar zalamovať ich k objektom. Vďaka multiodkazom sú teraz linky textu a leaderu zkombinované do jedného objektu, čo umožňuje ľahké usporiadanie, združovanie podobných kľúčových poznámok a vytváranie viac odkazov z jediného odkazu.

Výsledok: Intuitívnejšia práca s kótami a anotáciami.


Šikovnejšia práca s vrstvami

Správca hladín bol zmenený do palety, takže všetky zmeny, ktoré urobíte, sa vo výkrese okamžite prejavia. Ta samá vrstva môže mať teraz v rôznych výrezoch rôzne vlastnosti, ako je farba alebo typ čiary, čo vám umožní v každom výreze ľahko zvýrazňovať špecifické informácie. Nástroje pre prácu s hladinami vám tiež umožnia vyberať tie objekty vo výkresu, ktoré chcete zmraziť, vypnúť, izolovať či u nich chcete zamknúť hladinu.

Výsledok: Rýchlejšie zobrazovanie zmien vlastností vrstiev a prehľadnejšie výkresy s menej hladinami.

 

Dynamické bloky

Flexibilita dynamických blokov je skvelou alternatívou k obrovským knižniciam blokov obsahujúcim rôzne variácie podobných definícií blokov. S pomocou dynamických blokov môžete upravovať geometriu blokov bez nutnosti editácie definície bloku alebo bez toho aby ste museli blok zmazať a vložiť blok iný. Editor blokov umožňuje vytvárať alebo editovať definície blokov bez dopadu na okolitú geometriu. Pomocou nástrojov pre tvorbu blokov môžete zadávať parametre a akcie, čo z tradičného bloku robí dynamický. Nový nástroj Test bloku vám umožní testovať funkcie vášho dynamického bloku bez dopadu na iné referencie tohto bloku vyskytujúce sa vo výkresu.

Výsledok: Účinnejšie knižnice blokov s výhodami štandardných blokov a flexibility pri ich upravovaní.


Ďalšie funkcie AutoCAD


Do softwaru AutoCAD LT 2010 bolo zakomponovaných i niekoľko ďalších nástrojov, ktoré boli doteraz obsiahnuté iba v softwaru AutoCAD. Pomocou príkazu Zarovnať môžete premiesťovať, otáčať a zväčšovať / zmenšovať objekty tak, aby ich bolo možné zarovnať k iným objektom. Vďaka podpore True Color môžete špecifikovať farbu pomocou hodnot Hue, Saturation a Luminescence (HSL) či hodnôt Red, Green a Blue (RGB), alebo voliť farby zo vzorkovača Pantone a RAL. Farby vo vašich výkresoch tak budú lepšie odpovedať skutočným farbám použitých materiálov. Sú taktiež podporované lichobežníkové výrezy, čo vám umožňuje vytvárať výrezy akéhokoľvek tvaru, buď kresbou okraja či prevedením existujúceho objektu na výrez.

Výsledok: Viac nástrojov pre zvýšenieí produktivity.

 

ČO nové v AutoCAD LT 2012:  časť 1 a časť 2 

 

Odkazy

Všetko o AutoCAD-e : https://www.cadcentrum.sk/AutoCAD

Wiki stránka : https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD

AutoCAD Školenia : https://www.cadcentrum.sk/Skolenia

 

Systémové požadavky

850 MB volného disku pro instalaci
Windows Vista® SP1
1 GB RAM
Intel® Pentium® 4 /AMD Athlon® Dual Core, 3.0 GHz nebo vyšší, s SSE2 technology Display Resolution 1024x768 VGA s True Color
DVD drive
Internet Explorer® 7.0 nebo vyšší

Windows® XP Home and Professional SP2
512 MB RAM
Intel® Pentium 4 or AMD Athlon™ Dual Core, 1.6 GHz nebo vyšší, s SSE2 technology Display Resolution 1024x768 VGA s True Color
DVD drive
64-bitová podpora

Windows XP Professional x64 Edition SP2
2 GB RAM
1 GB volného disku k instalaci
AMD Athlon® or Opteron® s SSE2 technology;
Intel® Pentium® 4 / Xeon® s Intel® EM64T support s SSE2 technology Display Resolution 1024x768 VGA with True Color
DVD drive
Internet Explorer 7.0 nebo vyšší