AutoCAD LT 2011 - 5 pack UPG z LT 2008-2009, EN, SLM,+ podpora, cena 3250,00 Eur bez DPH

AutoCAD LT 2011 - 5 pack UPG z LT 2008-2009, EN, SLM,+ balík podpory, cena 3250,00 Eur bez DPH
(3867,50 Eur s DPH)

AutoCAD LT 2011 - 5 pack UPG z LT 2008-2009, EN, SLM, Bežná cena 3400,00 Eur bez DPH
(4046,00 Eur s DPH)

Platí od 1.1.2011

 

Rovnako ako pri AutoCADe 2011, aj jeho odľahčená verzia LT prináša množstvo noviniek a zlepšení. V niektorých prípadoch sa jedná len o kozmetické úpravy, bez ktorých "by sme boli", ale väčšinou sú to našťastie dosť zaujímavé novinky a zlepšenia. Viaceré novinky a zlepšenia len kopírujú plnú verziu AutoCADu (s drobnými úpravami), čo ale nie je v žiadnom prípade na škodu. Skôr naopak. AutoCAD LT 2011 aktuálne obsahuje množstvo príkazov, ktoré sme doteraz mali možnosť používať len v plnej verzii AutoCADu a ktoré robia z AutoCADu LT veľmi silný nástroj.

 

Čo teda nájdete v aktuálnom AutoCADe LT 2011?

 

1. UŽÍVATEĽSKÉ PROSTREDIE

 • zmeny pracovnej plochy
 • úprava panelu rýchleho prístupu
 • úplne preppracovaná práca s navigáciou po výkrese
 • úprava ikony UCS
 • zmeny v Páse kariet
 • nové príkazy na prácu s objektami (viditeľnosť, výbery,...)
 • cyklický výber

obr.1 Nastavenie ikony UCS

 

obr.2 Nové nastavenie Pásu kariet (Ribbonu)

 

obr.3 Viditeľnosť objektov

 

obr.4 Cyklický výber

 

obr.5 Priehľadnosť objektov (Transparency)

 

2. KRESLENIE

 • prepracované parametrické väzby (upravená karta s príkazmi)
 • nová vlastnosť objektov - Priehľadnosť
 • upravené šrafovanie, vrátane tvorby prechodových šráf (Gradient Hatches)
 • nové možnosti editácie krivky
 • nové možnosti editácie Spliny
 • drobné úpravy pri práci s X-REFmi
 • nové možnosti pri Zozname mierok
 • úprava chovania sa AutoCADu pri chýbajúcich SHX súboroch a fontoch
 • rýchla kóta (Quick Dimension)
 • nové možnosti pri definícii čiar s textom

obr.6 Nové možnosti úpravy šrafy

 

obr.7 Prechodová šrafa v AutoCADe LT 2011 (Gradient Hatche)

 

obr.8 Zvýraznenie vybratej referencie vo výkrese

 

3. VÝUČBA AUTOCADU LT

 • Výučba noviniek
 • Online pomocník (Online Help)

obr.9 Nastavenie Pomocníka - buď bude Online, alebo lokálny

 

obr.10 Online Pomocník (Help)

 

Podrobný popis noviniek nájdete v tomto súbore PDF - Prehľad noviniek AutoCADu LT 2011.

Dokument má 16 strán, obsahuje podrobný prehľad noviniek doplnený obrázkami z aktuálnej verzie AutoCADu LT 2011 (obrázky, podobne ako pri AutoCADe 2011, sú priamo z popisovaného AutoCADu LT 2011). Všetky popisované príkazy som aj vyskúšal, takže to čo popisujem, mám aj reálne odskúšané. Podobne ako pri AutoCADe 2011, aj tu je väčšina z noviniek a zlepšení z kategórie "môže byť", resp. "na toto som dlho čakal, konečne to tu mám".