AutoCAD LT 2011, CZ, 5 pack + podpora, cena 6500,00 Eur bez DPH

AutoCAD LT 2011, CZ, 5 pack + balík podpory, PROMO cena 6500,00 Eur bez DPH 
(7800,00 Eur s DPH)

AutoCAD LT 2011, CZ, 5 pack + balík podpory, bežná cena 6500,00 Eur bez DPH  
(7800,00 Eur s DPH)

Platí od 1.8.2010

 

CADSKOLENIA.SK - INVESTUJTE DO SEBA AJ CEZ ŠKOLENIA

AutoCAD LT®, aplikácia na presné rysovanie v 2D, je známa vďaka svojej efektivite, výkonu a spoľahlivosti. 


AutoCAD LT 2010 teraz obsahuje viac 2D nástrojov, ktoré ste žiadali, ako je príkaz Zarovnanie, Externé referencie, Atribút bloku. 

Vďaka vysoko kvalitnému PDF výstupu môžete 2D výkresy ľahko zdieľať s kýmkoľvek. Navyše môžete ušetriť čas podložením PDF súboru vo vašich výkresoch. Táto profesionálna voľba softvéru na presné rysovanie ešte viac zvýši vašu produktivitu.

 

Balíček podpory k AutoCADu LT obsahuje:

 

  • Pomoc s inštaláciou a registráciou cez internet
  • Pomoc pri problémoch s tlačou
  • Prístup k podpore mailom
  • Poradenstvo v oblasti najefektívnejších pracovných postupov na skrátenie času stráveného pri projektovaní
  • Prístup do VIP zóny AutoCAD na cadcentrum.sk po dobu 1 mesiaca – www.cadcentrum.sk - najrozsiahlejšia CAD podpora na Slovensku
  • Zvýhodnené školenia a kurzy: - školia CAD aplikační inžinieri v danej oblasti, -vyberáme aktuálne najužitočnejšie témy

 

 

AutoCAD LT 2010 Ribbon

Pás kariet

Usporiadanie nástrojov pomocou pásu kariet umožňuje ľahko vyhľadávať príkazy, celkovo tak urýchľuje spracovanie úloh a pomáha dosiahnuť maximálnu produktivitu. Možnosti príkazov sú zobrazené vo vizuálne kompaktnom formáte, čo uľahčuje rýchly výber príkazu v aktuálnom pracovnom priestore.

 

AutoCAD LT 2010 PDF

Podpora vstupu/podloženie PDF

PDF súbory môžu pracovať za vás. Využite tento bežný formát na publikovanie dokumentov vložením PDF, ktoré môžete pripnúť k výkresom ako podloženie. Vďaka možnosti vkladať takmer verné PDF zvýšite efektivitu a presnosť vašej práce.

 

Zlepšenie výstupu do PDF

Teraz môžete publikovať PDF súbory priamo z aplikácie AutoCAD LT. Tento medzi užívateľmi veľmi rozšírený formát pre elektronickú výmenu informácií vám umožní ľahko zdieľať súbory a komunikovať s ostatnými. Súbory PDF ponúkajú lepšiu vizuálnu kvalitu písma a hrúbky čiary, a navyše je v nich teraz tiež možné zvýrazniť, vyhľadať a kopírovať text.

Vyexportovanie textu ako TrueType písma navyše zmenší veľkosť súboru. Vylepšený ovládač PDF obsahuje dáta z hladín, ktoré sú zapnuté a uvoľnené počas rysovania. Hneď ako je rysovanie dokončené, automaticky sa zobrazí PDF.

 

Bloky

AutoCAD LT 2010 uľahčuje správu definícií blokov, ktoré obsahujú atribúty. Synchronizácia atribútov je teraz základným príkazom. Pokiaľ teraz pridáte alebo odstránite definíciu atribútu z bloku, môžete aktualizovať všetky inštancie tohto bloku tak, aby sa v nich prejavili nové atribúty. Vylepšený editor atribútov je neoddeliteľnou súčasťou aplikácie AutoCAD LT 2010. Okrem vkladania hodnôt tento nástroj vykoná i rýchlu zmenu vlastností jednotlivých atribútov.

 

Externé referencie

Funkcia Úpravy referencií na mieste (REFEDIT) vám umožní vykonávať zmeny priamo v súbore referencie bez toho, aby ste ho museli otvoriť. REFEDIT môžete použiť na blokových referenciách, pokiaľ chcete modifikovať blok a zároveň vidieť okolitú geometriu. XOPEN je nástroj podobný REFEDIT a umožní vám kliknúť pravým tlačidlom myši na externú referenciu a otvoriť ju priamo z editora na kreslenie alebo Palety pre externé referencie. Pomocou týchto nástrojov nebudete musieť pripojenými súbormi listovať, hľadať názov referencie a potom súbor vyhľadávať. Orezanie externej referencie je konečne funkčné v AutoCAD LT 2010. Použite XCLIP na vytváranie vlastných hraníc orezania, ich zapínanie a vypínanie alebo inverziu.

 

Správca vlastností hladín

Vylepšený nástroj Správca hladín urýchľuje tvorbu a editáciu vlastností hladín a znižuje riziko chýb. Zmeny vlastností sa teraz vo výkrese prejavia okamžite. Manipulácia s dialógovým oknom je zjednodušená a pri stĺpcoch v dialógu je možné individuálne meniť veľkosť, takže obsah stĺpca alebo jeho názov nie sú skomolené. Jednotlivé stĺpce je možné tiež vhodne upevniť na miesto tak, aby bolo možné prechádzať ostatné stĺpce a odkazovať na upevnený stĺpik, napr. pomenovanie hladiny.

 

SteeringWheel

Nový nástroj SteeringWheels™poskytuje rýchly prístup k príkazom pre 2D navigáciu, ako je posúvanie, centrovanie, priblíženie a oddialenie zobrazenia.

 

Odkazy

Všetko o AutoCAD-e : http://www.cadcentrum.sk/AutoCAD

Wiki stránka : https://en.wikipedia.org/wiki/AutoCAD

AutoCAD Školenia : https://www.cadcentrum.sk/Skolenia

 

Systémové požadavky

850 MB volného disku pro instalaci
Windows Vista® SP1
1 GB RAM
Intel® Pentium® 4 /AMD Athlon® Dual Core, 3.0 GHz nebo vyšší, s SSE2 technology Display Resolution 1024x768 VGA s True Color
DVD drive
Internet Explorer® 7.0 nebo vyšší


Windows® XP Home and Professional SP2
512 MB RAM
Intel® Pentium 4 or AMD Athlon™ Dual Core, 1.6 GHz nebo vyšší, s SSE2 technology Display Resolution 1024x768 VGA s True Color
DVD drive
64-bitová podpora


Windows XP Professional x64 Edition SP2
2 GB RAM
1 GB volného disku k instalaci
AMD Athlon® or Opteron® s SSE2 technology;
Intel® Pentium® 4 / Xeon® s Intel® EM64T support s SSE2 technology Display Resolution 1024x768 VGA with True Color
DVD drive
Internet Explorer 7.0 nebo vyšší