Autodesk 2019

.

Správa dňa:

Nová verzia AutoCAD 2019 od teraz obsahuje všetky „profesné“ AutoCADy. Už nemusíte vyberať, ktorý AutoCAD kúpiť. Získate všetky.
Nový AutoCAD 2019 prináša zmenu v produktovej politike. Od teraz, keď si kúpite AutoCAD 2019, získate všetky tieto aplikácie:


ONE AUTOCAD = AutoCAD, Architecture, Mechanical, Electrical, Map 3D, MEP, Plant 3D, Raster Design

 • Architecture (pôvodný názov:  AutoCAD Architecture
  Stavebná projekcia, zameranie na zvýšenie efektivity vďaka obsiahlej knižnice inteligentných objektov a prvkov pre oblasť stavebníctva
  a architektúry.
   
 • Electrical (pôvodný názov:  AutoCAD Electrical)
  Elektrotechnické výkresy schémat a rozvádzačov, vrátane veľkej knižnice  inteligentných elektro prvkov.
 • Mechanical (pôvodný názov:  AutoCAD Mechanical)
  Strojárenské konštrukcie a kusovníky vrátane knižnice normalizovaných súčastí a nástrojov.
 • Plant 3D (pôvodný názov:  AutoCAD Plant 3DAutoCAD P&ID)
  3D návrhy technologických celkov, potrubných systémov a tvorba PID schém.
 • MEP (pôvodný názov:  AutoCAD MEP)
  Projekcia TZB = voda, plyn, rozvody elektroinštalácií a kanalizácia. Optimalizácia rýchlosti projektovania vďaka rozsiahlej knižnice prvkov.
 • Map 3D (pôvodný názov:   AutoCAD Map 3D)
  GIS a mapovacie nástroje.  S prístupom k mapovým službám a databázam.  (webovým)
 • Raster Design (pôvodný názov:  AutoCAD Raster Design)
  Editácia a čistenie skenovaných výkresov, s prevodmi do  .dwg.

                                
+ k dispozícii pre AutoCAD 2019:

 • webový AutoCAD
 • mobilný AutoCAD plne synchronizovaný pre Android, iOS, Windows

                                                             

Máte aktívny Subscription tj.  prenájom či Maintenance plan tj.  predplatné na AutoCAD či niektorý z „AutoCAD produktov“ a zaujíma Vás čo táto zmena prinesie Vám?
(AutoCAD Architecture, AutoCAD Mechanical, AutoCAD Eletrical, AutoCAD MEP, AutoCAD MAP, AutoCAD P&ID, PLANT 3D, Raster Design)

V súčasnej dobe Vám ostane vaša licencia zachovaná. Nebude teraz automatická migrácia na „ONE AUTOCAD“. Ak máte záujem povýšiť Váš „profesný“ AutoCAD na ONE AUTOCAD kontaktujte nás  a prejdeme s Vami možnosti aké sú pre vašu licenciu.

Máte aktívne Subscription tj. prenájom či Maintenance plan tj. predplatné na AutoCAD?
Už si môžete stiahnuť nový AutoCAD 2019 zo svojho Autodesk účtu.

PS: AutoCAD CIVIL 3D je naďalej dostupný ako samostatný produkt, od teraz pod názvom CIVIL 3D.

 

Všetky programi Autodesk nájdete na našej domovskej stránke :)