CADKON Elektroinštalácie


Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie slaboprúdu a silnoprúdu.
Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.Databáza značiek
 • Databáza obsahuje cca. 1.800 značiek a 2 výrobcov
 • Prístroje (zásuvky, vypínače, istiace prístroje)
 • Svietidlá
 • Spotrebiče
 • Insta BUS
 • Hromozvody a uzemnenie
 • Oznamovacia technika
 • Zabezpečovacie zariadenia
 • Schémy a rozvádzače
 • Káblové žľaby
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Práca so značkami

 • Schematické rozmiestnenie značiek vo výkrese
 • Hromadné zadávanie vlastností značiek (označenie, číslo, napätie atď.)
 • Hromadné zmeny vlastností už vložených značiek

Kreslenie vedenia

 • Pripravené základné typy káblov (zásuvky, svietidlá, motory atď.)
 • Zadanie parametrov káblov (označenie, typ, rozmer, odkiaľ kam, atď.)
 • Kreslenie združených vedení
 • Kreslenie káblových žľabov

Popisy prvkov vo výkrese

 • Tvar popisu vložených značiek možno ľubovoľne nastaviť (označenie, číslo, atď.)
 • Sú pripravené rôzne varianty popisov káblov
 • Možnosť prečíslovať už vložené značky

Schémy a rozvádzače

 • Rozsiahla databáza značiek
 • Pripravené šablóny
 • Jednoduché vkladanie alebo vymazanie už vložených značiek

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (typy čiar káblov, použité značky)
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (dĺžky káblov, kusovník značiek aj s ich vlastnosťami, atď.)

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s polomerom atď.)
 • Rozšírené typy čiar (vonkajšie osvetlenie, silové vedenie atď.)
 • Tvorba legiend situácií

Základný rozsah funkcií modulu Vykurovanie
 

 Videoukážky
Videoukážky Zdravotechnika

 •  
 •  
 •  
 •  

 

S programom CADKON Subscription získate

 1. automatický upgrade na ďalšiu verziu - elektronicky po uvedení na trh
 2. aktualizácia knižničných prvkov a databáz výrobcov
 3. domáca licencia - môžete mať licenciu pre toho istého užívatela nainštalovanú aj druhý krát / notebook, resp. PC doma
 4. prístup do VIP zóny na technickú podporu Cadcetrum.sk na obdobie 1 roka / on-line technická podpora, poradenstvo v oblasti najefektívnejších pracovných postupov na skrátenie času stráveného pri projektovaní, tipy a triky na odstránenie zbytočných chýb v projekte, videá, downloady, pracovné postupy, diskusné fórum užívateľov
 5. cenovo najideálnejšia možnosť ako mať stále aktuálnu verziu program