CADKON Stavebné konštrukcie

Praktický výkonný nástroj s jednoduchým ovládaním

CADKON je základným výrobným nástrojom bežnej projekčnej kancelárie, ktorý rieši výkresovú projektovú dokumentáciu stavebných konštrukciíJeho veľkou výhodou oproti samostatnému AutoCADu je úplná kontrola hladín CADKONom. Používateľ sa vôbec nemusí starať o tvorbu hladín a triedenie objektov do hladín, robí to automaticky CADKON (v praxi to znamená jednak zaručený poriadok vo výkrese, ale aj úsporu času, ktorú štandartne v AutoCADe venujeme triedeniu objektov do hladín a manažovaniu hladín).

Ďalšia dôležitá vlastnosť CADKONu je používanie základných objektov AutoCADu (žiadne špecifické objekty si CADKON netvorí), výkres nakreslený v prostredí CADKONu je teda možné spracovávať aj v "čistom" AutoCADe, rovnako túto vlastnosť CADKONu oceníme aj pri výmene dát medzi sebou.

CADKON Stavebné konštrukcie predstavuje praktický a účinný nástroj s jednoduchým ovládaním, určený na kreslenie stavebných výkresov podľa STN. Je pripravený ako nadstavba s univerzálnym využitím pre programy AutoCAD LT, AutoCAD alebo AutoCAD Architecture. CADKON Stavebné konštrukcie svojou otvorenosťou umožňuje pokračovať na rozpracovanom výkrese z inej aplikácie alebo kombinovať kreslenie v samotnom AutoCADe.

Výhodami programu sú okrem iného práca v prostredí AutoCADu pri použití natívneho formátu DWG, možnosť použitia všetkých dostupných príkazov AutoCADu, rozšírenie funkcií samotného AutoCADu a samozrejme funkcie "šité" na mieru stavbárom, ktoré robia zo všeobecného AutoCADu profesne zameraný program s množstvom užitočných a v súčasnosti už aj zautomatizovaných funkcií. CADKON Stavebné konštrukcie je možné používať pri tvorbe projektovej dokumentácie od úvodných návrhov až po realizačné projekty, resp. je ho možné použiť ako nástroj na dokončenie projektu do stupňa realizačného projektu pre projekty urobené v iných aplikáciách (REVIT, AutoCAD Architecture, AutoCAD). CADKONu nerobia problém ani rekonštrukcie.

play