CADKON Vykurovanie a potrubia


Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie vykurovania a potrubí.
Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.

Prepojenie na výpočty od spoločnosti PROTECH

 • Odovzdanie informácií o miestnostiach z výkresu do tepelných strát.
 • Meranie rozmerov miestností a konštrukcií z výkresu do tepelných strát.
 • Rozmiestenie navrhnutých vykurovacích telies vo výkrese.
 • Odovzdanie informácií o potrubných rozvodoch a vykurovacích telesách z výkresu do programu DIMOS (v DIMOSe sa načítajú spotrebiče, vetvy a automaticky očíslujú jednotlivé úseky).
 • Popis spotrebičov a rozmerov potrubia vo výkrese navrhnutých programom DIMOS.

Databáza značiek

 • Databáza obsahuje cca. 1.200 značiek a 6 výrobcov (31 výrobcov vykurovacích telies).
 • Vykurovacie telesá (v kombinácii s katalógmi od spoločnosti PROTECH je k dispozícii cca. 70.000 vykurovacích telies od rôznych výrobcov)
 • Kotly, zásobníky, čerpadlá atď. (obecné značky a databázy od rôznych výrobcov)
 • Schematické a podrobne vykreslené armatúry (prírubové, medziprírubové, meracie atď.)
 • Podrobne rozkreslené potrubné tvarovky (kolená, t-kusy, odskoky atď.)
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Práca s vykurovacími telesami

 • Vkladanie navrhnutých telies z tepelných strát od spoločnosti PROTECH
 • Vkladanie telies z databázy CADKONu (v kombinácii s katalógmi od spoločnosti PROTECH je k dispozícii cca. 70.000 vykurovacích telies od rôznych výrobcov)
 • Dodatočná editácia rozmerov, výrobcu, ventilu atď
 • Jednoduchý popis vykurovacích telies

Kreslenie potrubia

 • K dispozícii je množstvo typov potrubí ako napr. prívodné, spätné, plyn, kondenzát atď
 • Kreslenie je rozdelené na:
  • Hrubý náčrt potrubných rozvodov
  • Podrobné spracovanie (práca s rozmermi, izoláciou, návrh pomocou programu DIMOS od spoločnosti PROTECH atď.)
 • Popis rozmerov potrubí
 • Vkladanie armatúr, redukcií, stupačiek atď
 • Podpora pre kreslenie podrobných výkresov potrubia (napr. výkresy kotolní a strojovní)

Kreslenie rozvinutých schém

 • Číslovanie stupačiek a definície jednotlivých vetiev v pôdoryse
 • Automatické vytvorenie rozvinutých schém aj s popísanými spotrebičmi

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (použité potrubie, armatúry atď.)
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (špecifikácie vykurovacích telies, dĺžka potrubí podľa DN, armatúry atď.)

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s rádiusom atď.)
 • Rozšírené typy čiar (vonkajší plyn, parovod, teplovod atď.)
 • Tvorba legiend situácií

Základný rozsah funkcií modulu Vykurovanie


Videoukážky
Videoukážky Zdravotechnika

S programom CADKON Subscription získate

 1. automatický upgrade na ďalšiu verziu - elektronicky po uvedení na trh
 2. aktualizácia knižničných prvkov a databáz výrobcov
 3. domáca licencia - môžete mať licenciu pre toho istého užívatela nainštalovanú aj druhý krát / notebook, resp. PC doma
 4. prístup do VIP zóny na technickú podporu Cadcetrum.sk na obdobie 1 roka / on-line technická podpora, poradenstvo v oblasti najefektívnejších pracovných postupov na skrátenie času stráveného pri projektovaní, tipy a triky na odstránenie zbytočných chýb v projekte, videá, downloady, pracovné postupy, diskusné fórum užívateľov
 5. cenovo najideálnejšia možnosť ako mať stále aktuálnu verziu program