CADKON Zdravotechnika

Praktický a výkonný nástroj na spracovanie projektovej dokumentácie zdravotechniky.
Hlavnými prínosmi je jednoduchosť 2D spracovanie, výpočty a rozsiahla databáza značiek i výrobcov.

Databáza značiek

 • Databáza obsahuje cca. 4.000 značiek a 15 výrobcov
 • Zariaďovacie predmety
 • Čerpadlá, zásobníky atď
 • Hydrantové skrine
 • Armatúry
 • Vtoky a vpuste
 • Kanalizačné tvarovky
 • Revízne šachty
 • Značky pre exteriérové situácie
 • Stupačky a ďalšie pomocné značky

Kreslenie kanalizácie

 • Postupné skladanie tvarovek za seba
 • Vykreslenie rozsiahlych kanalizačných zvodov z vopred načrtnutých čiar AutoCADu
 • Dodatočné vkladanie čistiacich kusov, odbočiek atď. do už vykreslenej kanalizácie
 • Dodatočné zmeny v už vykreslenej kanalizácii (zmena polohy, pridanie nových vetiev, zmeny dimenzií atď.)
 • Automatické vytvorenie pozdĺžnych rozvinutých rezov
 • Podpora pre kreslenie rezov v jednotlivých podlažiach
 • Podpora pre kreslenie vonkajších prípojok kanalizácie

Kreslenie potrubia

 • K dispozícii je celá rada typov potrubia ako napr. teplé, studené, plyn atď.
 • Kreslenie je rozdelené na:
  • Hrubý náčrt potrubných rozvodov.
  • Podrobné spracovanie (práca s dimenziami, izoláciou, atď.).
  • Popis dimenzií potrubia.
  • Vkladanie armatúr, redukcií, stupačiek atď.
 • Kreslenie axonometrií/izometrií
 • Pri vykresľovaní pôdorysných rozvodov potrubia môžete zadať výšku uloženia potrubia.
 • Pri vkladaní stupačiek môžete zadať dĺžku stupačky a výšky uloženia nadväzujúcich potrubí.
 • Z pôdorysu možno automaticky vytvoriť axonometrie alebo izometrie.

Špecifikácie

 • Tvorba legiend do výkresu (použité potrubie, armatúry, kanalizačné tvarovky atď.).
 • Tvorba špecifikácií do programov MS Excel, Word alebo do obecného textového súboru (kanalizácia, dĺžka potrubia podľa DN, armatúry atď.).

Ďalšie pomôcky

 • Zjednodušená práca s hladinami.
 • Vkladanie odkazov, bublín, formátov papiera, pečiatok atď.
 • Rozšírené možnosti kótovania (výškové kóty, kóty oblúkov s polomerom atď.).
 • Rozšírené typy čiar (plynovod, parovod, teplovod atď.).
 • Tvorba legiend situácií.

S programom CADKON Subscription získate

 1. automatický upgrade na ďalšiu verziu - elektronicky po uvedení na trh
 2. aktualizácia knižničných prvkov a databáz výrobcov
 3. domáca licencia - môžete mať licenciu pre toho istého užívatela nainštalovanú aj druhý krát / notebook, resp. PC doma
 4. prístup do VIP zóny na technickú podporu Cadcetrum.sk na obdobie 1 roka / on-line technická podpora, poradenstvo v oblasti najefektívnejších pracovných postupov na skrátenie času stráveného pri projektovaní, tipy a triky na odstránenie zbytočných chýb v projekte, videá, downloady, pracovné postupy, diskusné fórum užívateľov
 5. cenovo najideálnejšia možnosť ako mať stále aktuálnu verziu program