CGS AQUATERRA - úprava/návrh vodných tokov - package, cena 6000,00 eur bez dph

CGS AQUATERRA - úprava/návrh vodných tokov - package, cena 6000,00 eur bez dph

CGS AQUATERRA - úprava/návrh vodných tokov - package, cena 6000,00 eur bez dph 
(7200,00 Eur s DPH)

MODULY: (dajú sa zakúpiť jednotlivo ale aj ako výhodnejší balík)

jednotlivé moduly           cena EUR workstation cena EUR networked
LAYOUT

1050,00 bez dph/1260,00 s dph

1575,00 bez dph/1890,00 s dph

AXES

1050,00 bez dph/1260,00 s dph

1575,00 bez dph/1890,00 s dph

LONGITUDINAL SECTION

1050,00 bez dph/1260,00 s dph

1575,00 bez dph/1890,00 s dph

CROSS SECTION

1050,00 bez dph/1260,00 s dph

1575,00 bez dph/1890,00 s dph

HER-RAS Interface

600,00 bez dph/720,00 s dph

900,00 bez dph/1080,00 s dph

MIKE 11 Interface

MIKE 21 Interface

600,00 bez dph/720,00 s dph

600,00 bez dph/720,00 s dph

900,00 bez dph/1080,00 s dph

900,00 bez dph/1080,00 s dph

Jedná sa o nástroj pre navrhovanie kanalizácie a vodohospodárske stavby (úprava/návrh vodných tokov). Funguje nad softvérom Civil 3D využívajúc jeho digitálny model povrch. Proces navrhovania je automatizovaný vďaka parametrickému zobrazovaniu, každá zmena sa automaticky prejaví vo všetkých naviazaných entitách.

 

Návrhové kritériá sú prispôsobiteľné, Aquaterra sa možné upraviť podľa vašich potrieb pomocou úpravy mnohých parametrov a nastavení. Podporuje viacero prístupov pre návrh vodných tokov ako HEC-RAS, MIKE 11, MIKE FLOOD, MIKE 21. Komplexná funkčnosť je opäť rozdelená do viacerých modulov, ktoré je možné poskladať podľa individuálnych/firemných potrieb.
Axes – modul pre návrh pozdĺžnej osi vodného toku, obsahuje niekoľko rôznych nástrojov pre samotný návrh, pričom výsledkom je 3D model koryta rieky.

 

Longitudinal sections – modul pre spracovanie profilov riečnych tokov a kanálov. Obsahuje priame nástroje pre niektoré časti návrhov ako návrh zvislého zarovnania nového dna a to parametricky alebo graficky, zobrazenie viacerých vodných plôch, zobrazenie prietokového diagramu a pod.

 

Cross Sections – modul pre tvorbu priečnych rezov, využíva jednoduché nástroje pre tvorbu rezov so všetkými súvisiacimi elementmi, využiť je možné aj ACAD príkazy, použitie blokov, umožňuje výpočet plôch, objemov a pod.
HEC-RAS Interface – modul je určený pre kooperáciu s aplikáciou HEC-RAS, program pre hydraulické výpočty riečnych systémov. Všetky dáta z programu je možné naimportovať a aplikovať na projekte v softvéri Aquqterra. Na rovnakom princípe pracujú aj moduly MIKE 11 a MIKE 21.

 
 
Pre viac informácii prípadne v prípade záujmu o skúšobnú verziu nás oslovte. Taktiež je možné zohľadniť vaše pripomienky a návrhy pri používaní nástroja v ďalšej verzii produktu.

Zdroj: https://www.cgsplus.com/Default.aspx?tabid=74