CGS Civil 3D Tools: cena 80,00 eur bez dph

CGS Civil 3D Tools: cena 80,00 eur bez dph

CGS Civil 3D tools, cena 80,00 Eur bez DPH 
(96,00 Eur s DPH)

Predstavujeme vám nástroj Civil 3D Tools, ktorý prináša sériu nástrojov ktoré rozširujú možnosti Civil-u 3D v rôznych oblastiach. Inštaláciou sa vytvorí záložka v ribbon-och, kde sú spomínané ľahko ovládateľné nástroje, aby bola práca v Civil-e 3D ešte efektívnejšia. 2013 verzia Civil 3D Tools  beží aj pod verziami 2012, 2011

 

Civil 3D Tools obsahuje:
  • Station points along a Polyline – nástroj ktorý vytvorí body pozdĺž krivky vo všetkých jej vrcholoch a špecifikovaných staničeniach kolmo na súbežnú vybranú civil Trasu,
  • Raise/Lower points – umožňuje zvýšiť/znížiť body na určenú výšku, pričom sa body vyberajú rôznymi metódami ako všetky, skupina, číslo bodu alebo výber z výkresu,
  • Extract Blocks from Points – extrahuje AutoCAD bloky ktoré tvoria Civil štýl bodu, užívateľ určí ktoré bloky potrebuje vyextrahovať pomocou výberu všetky, skupina, číslo bodu alebo výber z výkresu, vyextrahované bloky ostanú vo výkrese, Civil body sa následne na karte Prospektor vypnú a ostanú na ploche len ACAD bloky,
  • Add a Station and Offset to Points – nástroj umožňuje asociovať body s vybranou Civil trasou, čím k bežnému popisu bodu pribudne staničenie trasy a odsadenie od trasy, výkaz sa dá zobraziť v tabuľke,
  • Create Alignment with Stick Method – nástroj umožňujúci tvorbu smerového vedenia pomocou tabuľky, ktorá má osobitnú záložku pre tvorbu tyčnice, oblúka a prechodnice, tento spôsob navrhovania je možné použiť aj pre existujúcu trasu,
  • Create Curb Return Profile – nástroj ktorý automaticky vytvorí vertikálne oblúky na základe vstupných a výstupných sklonov nivelety v pozdĺžnom profile, ktorý Civil generuje automaticky pri tvorbe križovatky (Profil križovatkovej vetvy odsadených trás – niveletu generuje len ako tyčnice),
  • Create/Edit Traverse – umožňuje vytvoriť/upraviť krivku zadaním dát ako azimut, vzdialenosť, polomer v tabuľkovom editore,
  • Swap multiple parts – umožňuje vybrať viacero dielov potrubnej siete (potrubia, vpuste) v situácii alebo profile a vymeniť ich všetky naraz pomocou prehľadného dialógového okna,
  • Pipe network from multiple polylines – umožňuje tvorbu jednej potrubnej siete z viacerých vybraných kriviek vo výkrese,
  • Label Assemblies -  nástroj ktorý automaticky pridá názov vybranej vzorovej zostave alebo všetkým naraz vo výkrese podľa zadaných vstupov ako poloha, štýl a veľkosť textu,
 
Pre viac informácii alebo v prípade záujmu o skúšobnú verziu nás oslovte. Taktiež je možné zohľadniť vaše pripomienky a návrhy pri používaní nástroja v ďalšej verzii produktu.
 
Zdroj: https://www.cgsplus.com/tabid/667/Default.aspx