CGS FERROVIA - projektovanie železničných stavieb - package, cena 5250,00 eur bez dph

CGS FERROVIA - projektovanie železničných stavieb - package, cena 5250,00 eur bez dph

CGS FERROVIA - projektovanie železničných stavieb - package, cena 5250,00 eur bez dph 
(7200,00 Eur s DPH)

MODULY: (dajú sa zakúpiť jednotlivo ale aj ako výhodnejší balík)

jednotlivé moduly          cena EUR workstation cena EUR networked
LAYOUT

1050,00 bez dph/1260,00 s dph

1575,00 bez dph/1890,00 s dph

AXES

1050,00 bez dph/1260,00 s dph

1575,00 bez dph/1890,00 s dph

LONGITUDINAL SECTION

1050,00 bez dph/1260,00 s dph

1575,00 bez dph/1890,00 s dph

CROSS SECTIONS

1050,00 bez dph/1260,00 s dph

1575,00 bez dph/1890,00 s dph

Rail Maintenance Tools

1050,00 bez dph/1260,00 s dph

1575,00 bez dph/1890,00 s dph

 
Ferrovia je softvér pre projektovanie železničných stavieb a taktiež slúži na kontrolné účely zameraných bodov pozdĺž osi existujúcej železnice. Funguje nad softvérom Civil 3D, pričom využíva jeho digitálny model povrchu. Jedná sa o výkonné riešenie pre kontrolu a analýzu osi železnice, na základe bodov zameraných na existujúcom stave dokáže ferrovia vyhodnotiť a vypočítať vertikálne a horizontálne zmeny pre znovuosadenie železničnej trati. Tieto dáta dokáže vyexportovať do formátu (WinALC) pre rehabilitačnú strojovú zostavu.

 

Ferrovia sa skladá z viacerých modulov, takže sa jednotlivé nástroje dajú vyskladať podľa individuálnych potrieb projektanta/firmy.
Axes – modul slúži pre horizontálny návrh pomocou troch rôznych metód vytvárania smerového vedenia. Umožňuje taktiež definovať hlavné prvky na existujúcej trase pre účely rehabilitácie. Ferrovia obsahuje katalóg výhybiek a nástrojov pre ich editáciu. Všetky zmeny návrhu sú automatizované rovnako ako Civil entity (zmena trasy spôsobí zmenu v zobrazení PR, objemoch a pod.).

 

Longitudinal sections – modul pre vertikálny návrh. Obsahuje taktiež nástroje pre podrobné navrhovanie optimálneho výškového vedenia, automatický výpočet prevýšenia, popisovania a pod.


Cross-sections – modul pre automatickú tvorbu priečnych rezov. Obsahuje taktiež prednastavené editovateľné priečne rezy pre rýchlejší návrh. Taktiež je možné editať každý priečny rez individuálne. Súčasťou sú aj nástroje pre výpočet kubatúr, doplňujúce kresliace nástroje, ukladanie/vkladanie blokov a pod.

 


Rail maintenance tools – modul slúžiaci pre analýzu dát na údržbu/rehabilitáciu železničnej trate. Umožňuje spracovanie zameraných/vytvorených bodov, popisovanie v CAD prostredí, podporuje export dát pre rehabilitačné zostavy.

 

 

Pre viac informácii prípadne v prípade záujmu o skúšobnú verziu nás oslovte. Taktiež je možné zohľadniť vaše pripomienky a návrhy pri používaní nástroja v ďalšej verzii produktu.

Zdroj: https://www.cgsplus.com/tabid/75/Default.aspx