ENERGIA - CZ a SK 2009 - cena 621,00 Eur bez DPH

ENERGIA - CZ a SK - cena 621,00 Eur bez DPH 
(745,2 Eur s DPH)

Hodnotenie komplexnej energetickej hospodárnosti budov.

Zásadné rozšírenie a aktualizácia hodnotenia komplexnej energetickej hospodárnosti budov podľa vyhlášky 148/2007, aktualizácia pre rok 2009 a podľa SN EN ISO 13790. Hodnotenie nízkoenergetických a energeticky pasívnych  rodinných domov podľa metodiky prílohy D v revízii SN 730540-2. Zodpovedá EN ISO 6946, EN ISO 13789, EN ISO 13790, EN ISO 13370 a 13370 a EN ISO 14683.