MEDZERA - CZ a SK 2009 - cena 269,50 Eur bez DPH

MEDZERA - CZ a SK - cena 269,50 Eur bez DPH 
(323,4 Eur s DPH)

Hodnotenie dvojplášťových konštr. s otv. (odvetrávanou) vzduch. vrstvou.

Výpočet rýchlosti prúdenia vzduchu v otv. vzd. vrstve podľa ČSN ( STN) 730540, priebeh teplôt a čiast. tlakov vodnej pary vo vzduchovej vrstve, posúdenie rizika kondenzácie, riešenie vzduchových vrstiev s dvadsiatimi úsekmi s rôznou orientáciou, profilom a okraj.podm., import dát z programu TEPLO, podrobná tlač, bohaté grafické výstupy.