Okolo 24.4.2010 spoločnosť Autodesk predstaví nový PRODUKTOVÝ RAD