Platforma 2008 Autodesk končí!

Nenechajte sa utlačiť staručkou verziou do kúta.

Upgradnite už teraz a čerpajte výhody verzíí 2011. Platforma 2008 končí v strede mesiaca marec.

NOVINKY AutoCAD LT 2011: https://www.cadcentrum.sk/sk/1-AutoCAD/81-Blogy//43071-AutoCAD-LT-2011-prehlad-noviniek