SIMULÁCIA - CZ a SK 2009 - cena 387,00 Eur bez DPH

SIMULÁCIA - CZ a SK - cena 387,00 Eur bez DPH 
(464,4 Eur s DPH)

Dynamická odozva miestnosti v čase na tepelnú záťaž podľa EN ISO 13792.

Výpočet priebehu teploty vnútorného vzduchu, strednej radiačnej teploty a výslednej operatívnej teploty v hodnotenej miestnosti behom dňa. Podľa revidovanej ČSN 73054.