STABILITA - CZ a SK 2009 - cena 269,50 Eur bez DPH

STABILITA - CZ a SK - cena 269,50 Eur bez DPH 
(323,4 Eur s DPH)

Tepelná stabilita v miestnosti v zimnom a letnom období.

Výpočet poklesu výslednej teploty v interiéri pri prestávke vo vykurovaní, vzostup teplôt pri oslnení, import dát z programu TEPLO, podrobná tlač, bohaté grafické výstupy.