STRATY - CZ a SK 2009 - cena 387,00 Eur bez DPH

STRATY  - CZ a SK - cena 387,00 Eur bez DPH 
(464,4 Eur s DPH)

Tepelné straty a celková tepelná charakteristika budovy podľa ČSN (STN) 73 0540.

Tepelné straty jednotlivých miestností, podlaží a celého objektu, celková tepelná charakteristika, pomocné výpočty plochy konštrukcie, dĺžky škáry pri okne, šúčinitele prestupu tepla, návrh konvektorov a doskových, článkových a trubkových vykurovacích telies, podrobný protokol vrátane tabuliek miestností a percentuálneho rozloženia strát konštrukcií, import dát z TEPLO, pohotová zmena vstupných dát, podrobná tlač, bohaté grafické výstupy.