Teplo - CZ a SK 2009 - cena 387,00 Eur bez DPH

Teplo - CZ a SK - cena 387,00 Eur bez DPH 
(464,4 Eur s DPH)

Výpočet tepelného odporu, súč. prestupu tepla a poklesu dotykovej teploty podlahovej.

Výpočet celoročnej bilancie vodnej pary s vplyvom aj bez vplyvu slnečného žiarenia vrátane povrchovej kondenzácie a vyparovania, podrobná tlač, bohaté grafické výstupy. Podľa revidovanej ČSN, STN a EU noriem.